บทความ

ลงลึกถึงรายละเอียด

พิชชามีท…เราควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

– เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกฟาร์มสุกร
– การควบคุมความเย็นของซากสุกร
– การใช้รถห้องเย็นขนส่งซากสุกร รวมถึงรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการขนส่งชิ้นส่วนต่างๆ จนถึงมือคุณลูกค้า
– การตัดแต่งในไลน์ผลิตที่ควบคุมอุณหภูมิความเย็นตามมาตรฐาน GMP & HACCP
– การตรวจสอบและการควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นที่ใช้จัดเก็บสินค้า เพื่อรอการจัดส่ง
– การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะของพนักงานฝ่ายผลิต
– การทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ
– การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
– พิชชามีท เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอน ใส่ใจกระบวนการทำงาน เพื่อมอบแต่สิ่งที่ดีให้ลูกค้าของเรา