ประกาศ

สาขาสี่มุมเมือง

🛎 แจ้งเพื่อทราบค่ะ

พิชชามีท ได้ปิด 🚫สาขาสี่มุมเมือง🚫 แล้วนะค่ะ

ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาใกล้เคียงได้แก่ สาขาสรงประภา และตลาดไทค่ะ

ขอบคุณค่ะ ♥️🤗