ประวัติวันสารทจีน

ที่มาและประวัติวันสารทจีน

วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน ตรงกับเดือน 7 ตามปีปฏิทินทางจันทรคติของจีน โดยปกติแล้วจะช้ากว่าปีปฏิทินทางจันทรคติของไทยประมาณ 2 เดือน

อ่านเพิ่มเติม..