หนังหมู

หนังหมูมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด…

ในหมูหนึ่งตัวนั้น เราสามารถนำชิ้นส่วนต่างๆ ไปประกอบอาหารได้แทบจะทุกส่วน แม้กระทั่งส่วนที่เป็นหนังด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม..