หมูปลอดสาร

หมูพิชชามีท ปลอดสาร 100%

ในทุกๆ เดือนพิชชามีทจะส่งชิ้นส่วนหมูไปให้ “ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย” เพื่อตรวจสอบเนื้อหมูของเรา

อ่านเพิ่มเติม..