ราคาเนื้อหมู

ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564 (สาขาตลาดไท)
** สำหรับซื้อหน้าร้านเท่านั้น

(ราคาเนื้อหมูล่าสุด สามารถสอบถามทางไลน์แอดของพิชชามีท หรือโทรสอบถามได้ค่ะ)

ราคาเนื้อหมูวันนี้

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา หน่วย
004 สะโพกสไลด์ 160.00 kg
005 สะโพก(พันฟิล์ม) 150.00 kg
010 สะโพก 136.00 kg
014 สะโพกติดหนัง 130.00 kg
015 สะโพกแกะแยก 160.00 kg
019 เศษหมู 104.00 kg
020 ไหล่หมู 128.00 kg
021 ไหล่สไลด์ 152.00 kg
025 ไหล่(พันฟิล์ม) 144.00 kg
026 เนื้อเตรียมหั่น 120.00 kg
028 สามชั้น(หั่น) 138.00 kg
029 เนื้อขาเลาะ 130.00 kg
030 สันคอ(สด) 188.00 kg
031 สันคอสไลด์ 198.00 kg
032 สันคอ(แล่) 198.00 kg
033 สันคอ(พันฟิล์ม) 188.00 kg
039 เนื้อแก้ม 130.00 kg
040 สันนอกหมู 148.00 kg
042 สันนอก(แล่) 160.00 kg
048 สันนอกสไลด์ 166.00 kg
049 สันนอก(พันฟิล์ม) 158.00 kg
050 หมูสันใน 134.00 kg
052 สันในสไลด์ 178.00 kg
054 สันใน(พันฟิล์ม) 174.00 kg
056 ซี่โครงบาร์บีคิว 180.00 kg
060 ซี่โครงหมูแผ่น 118.00 kg
064 ซี่โครงอ่อน 138.00 kg
066 ซี่โครงสับ 98.00 kg
069 หนังยำ(เส้นใหญ่) 50.00 kg
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา หน่วย
070 หนังหมูรวม 65.00 kg
071 หนังสันนอก 75.00 kg
072 หนังสันนอกติดมัน 68.00 kg
073 หนังแค็ป(ติดมัน) 68.00 kg
074 หนังจ้อเท้า 60.00 kg
077 หนังหมูสามชั้น 68.00 kg
078 หนังสะโพก 65.00 kg
079 เศษหนัง 30.00 kg
080 หมูสามชั้น 184.00 kg
082 สามชั้นลอกหนังม้วน(พันฟิล์ม) 198.00 kg
083 สามชั้นลอกหนัง(แผ่น) 198.00 kg
084 สามชั้นติดหนัง(แผ่น) 194.00 kg
085 สามชั้นลอกหนังสไลด์(ม้วน) 210.00 kg
086 สามชั้นลอกหนังสไลด์(แผ่น) 210.00 kg
087 สามชั้นติดหนังสไลด์(แผ่น) 200.00 kg
091 ขาหน้าล้วน 62.00 kg
092 ขาหลังล้วน 68.00 kg
093 ขาหมูสับต้มยำ 64.00 kg
094 ขาหมูตัดใหญ่ 82.00 kg
097 คากิ 58.00 kg
099 หางหมูเผา 68.00 kg
100 คอหมู 220.00 kg
105 หางหมูสด 66.00 kg
108 คอหมูตัดแต่ง 240.00 kg
109 หางหมูพิเศษ 85.00 kg
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา หน่วย
110 ขั้วตับ 160.00 kg
111 ตับหมู 90.00 kg
112 หัวใจหมู 80.00 kg
113 กระเพาะหมู 85.00 kg
114 สมองหมู 110.00 kg
115 ไตหมู(เซ่งจี๊) 55.00 kg
116 ม้ามหมู 40.00 kg
117 ลิ้นหมู 130.00 kg
118 ปอดหมู 15.00 ใบ
119 กระเพาะฉี่ 20.00 kg
121 ไส้ใหญ่สด 28.00 kg
122 ไส้ใหญ่(ลวก) 58.00 kg
123 ไส้ตัน(เล็ก) 130.00 kg
124 ไส้ขม 50.00 kg
125 ไส้อ่อน 150.00 kg
130 เพดานหมู 70.00 kg
133 หัวติดลิ้น(ติดแก้ม) 50.00 kg
134 หัวไหว้ 500.00 ชุด
135 หัวติดลิ้น(ไม่ติดแก้ม) 50.00 หัว
136 หมูไหว้(บะแซะ) 116.00 kg
137 หัวเลาะ(สด) 68.00 kg
139 หัวหมูต้ม 78.00 kg
140 กระดูกซุป(เล้ง) 39.00 kg
142 กระดูกขาตั๊ง 15.00 kg
143 กระดูกแว่นตา-พาย 5.00 kg
144 กระดูกอ่อนพาย(กระดูกแก้ว) 140.00 kg
146 กระดูกขาตั้งผสม 15.00 kg
147 ซุปหัวโครง 68.00 kg
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา หน่วย
148 กระดูกซุปพิเศษ 75.00 kg
149 กะบังลมหมู 168.00 kg
150 พอร์คช๊อพ 198.00 kg
155 กระดูกอ่อน 125.00 kg
156 หลอดลมหมู 180.00 kg
161 มันแข็งสัน 75.00 kg
162 มันแข็งหน้า+หลัง 60.00 kg
163 มันเปลว 35.00 kg
164 มันพื้นท้อง 55.00 kg
165 มันคอ 58.00 kg
174 ลิ้น(พันฟิล์ม) 160.00 kg
176 จ่อเท้า(เทียม) 110.00 kg
186 คอหมูเทียม 150.00 kg
194 หูหมูสด 150.00 kg
199 คาจัก 55.00 kg
200 กุนเชียง แพ็คละ 1 กิโลกรัม 145.00 แพ็ค
201 กุนเชียง 1/2 กิโลกรัม 75.00 แพ็ค
202 กุนเชียงแพ็ค 28บ. 28.00 แพ็ค
208 เศษหมูสามชั้นสไลด์ 149.00 แพ็ค
209 หมูยอ (แบบแท่ง) 19.00 แพ็ค
210 หมูยอแพ็ค 5 แท่ง 95.00 แพ็ค
223 หัวหมูพะโล้ 150.00 หัว
233 โครงสับ(โปรโมชั่น) 89.00 แพ็ค
238 หมูเด้ง 1 กก.(โปรโมชั่น) 139.00 แพ็ค
239 ซี่โครงสับ(โปรโมชั่น) 129.00 แพ็ค
249 สะโพกสไลด์(200กรัม) 42.00 kg
250 ไหล่สไลด์(200กรัม) 42.00 kg
251 สันคอสไลด์(200กรัม) 49.00 kg
252 สันนอกสไลด์(200กรัม) 49.00 kg
253 สันในสไลด์(200กรัม) 49.00 kg
254 สามชั้นลอกหนังสไลด์(แผ่น)(200กรัม) 49.00 kg
255 สามชั้นติดหนังสไลด์(แผ่น)(200กรัม) 49.00 kg
256 เศษ สันคอสไลด์ 139.00 แพ็ค
257 เศษ สันนอกสไลด์ 128.00 แพ็ค
*** หมูซีก 99.00 kg
*** แคบหมู 10.00 ห่อ
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา หน่วย
701 หมูนุ่ม 99.00 kg
702 หมูหมัก 99.00 kg
709 ทีโบน 198.00 kg
722 ขาหมูพะโล้ 189.00 ชุด
943 หมูนุ่ม(แพ็ค 2 กก.) 199.00 แพ็ค
944 ซี่โครงสับ(แพ็ค 5 กก.) 399.00 แพ็ค
945 ซี่โครงสับ(แพ็ค 2 กก.) 169.00 แพ็ค
946 หมูหมัก(แพ็ค 2 กก.) 199.00 แพ็ค
947 สันในหมู(กก. 99 บาท) 99.00 kg
948 หมูเด้ง(แพ็ค 5 กก.) 399.00 แพ็ค
949 หมูเด้ง(แพ็ค 2 กก.) 169.00 แพ็ค
950 สันใน(โปรโมชั่น) 99.00 kg
952 หมูหมัก 1 กก.(โปรโมชั่น) 139.00 แพ็ค
954 หมูนุ่ม(โปรโมชั่น) 139.00 kg
955 ซี่โครงบาบีคิว(โปรโมชั่น) 240.00 kg
966 กระดูกเล้ง 5 กิโล(โปรโมชั่น) 140.00 ถุง
967 ไก่ปิ้งเสียบไม้ (100ไม้) 320.00 แพ็ค
976 หมูปิ้งเสียบไม้ (ไม้ใหญ่) 50ไม้ 390.00 แพ็ค
978 ลูกชิ้นหมู 1 กิโลกรัม 99.00 แพ็ค
979 หมูปิ้งเสียบไม้ (ไม้เล็ก) 100ไม้ 390.00 แพ็ค
983 หมูยอแผ่น 19.00 แผ่น
984 หมูยอ (แบบแผ่น) แพ็ค 3 แผ่น 56.00 แพ็ค
985 หมูยอ (แบบแผ่น) แพ็ค 6 แผ่น 110.00 แพ็ค
992 หมูบดปรุงรส (หมูเด้งถุง 1/2กก.) 99.00 kg
993 เครื่องในต้ม 48.00 kg
994 ลูกชิ้นหมู 1/2 กิโลกรัม 50.00 แพ๊ค

พิชชามีท ราคาปลีก หมูสไลด์ชาบู / ปิ้งย่าง ต่อกิโล

เป็นก้อนพันฟิล์ม

ชื่อสินค้า ราคา
สะโพกหมูพันฟิล์ม 150.00
ไหล่หมูพันฟิล์ม 144.00
เนื้อหมูสันคอก้อนพันฟิล์ม 188.00
เนื้อหมูสันนอกก้อนพันฟิล์ม 158.00
เนื้อหมูสามชั้นติดหนังก้อนพันฟิล์ม 194.00
เนื้อหมูสามชั้นลอกหนัง (แผ่น) 198.00
เนื้อหมูสามชั้นลอกหนัง (ม้วน) 198.00
สันในหมูก้อนพันฟิล์ม 174.00
ลิ้นหมูก้อนพันฟิล์ม 170.00

แบบสไลด์แล้ว แพคถุงละ 200 กรัม

ชื่อสินค้า ราคา
สะโพกหมูสไลด์ 42.00
ไหล่หมูสไลด์ 42.00
สันคอหมูสไลด์ 49.00
สันนอกหมูสไลด์ 49.00
หมูสามชั้นติดหนังสไลด์ 49.00
หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ 49.00
สันในหมูสไลด์ 49.00

แบบสไลด์แล้ว แพคถุงละ 1 กก.

ชื่อสินค้า ราคา
สะโพกหมูสไลด์ 160.00
ไหล่หมูสไลด์ 152.00
สันคอหมูสไลด์ 198.00
สันนอกหมูสไลด์ 166.00
หมูสามชั้นติดหนังสไลด์ 200.00
หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) 210.00
หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (ม้วน) 210.00
สันในหมูสไลด์ 178.00

หมูชาบูสไลด์ แบบหนา 7-15 มิล แพคละ 1 กิโลกรัม

ชื่อสินค้า ราคา
สันคอหมู 198.00
สันนอกหมู 166.00
หมูสามชั้นลอกหนัง 210.00

สันคอหมู 1 กก. สไลด์ได้ 16-18 ชิ้น, หมูสามชั้น 1 กก. สไลด์ได้ 18-20 ชิ้น *** จำนวนชิ้นโดยประมาณ

พิชชามีท ราคาสเต็ก แบบแพคถุงละ 1 กก.

ชื่อสินค้า ราคา
สันคอแล่สเต็ก 198.00
สันนอกแล่สเต็ก 160.00
พอร์คช๊อป 198.00
ซี่โครงบาร์บีคิว 180.00
ซี่โครงบาร์บีคิว(ติดเนื้อเยอะ) 198.00
ทีโบน 198.00

*** หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาขายส่ง สาขา ตลาดไท
ราคานี้มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับราคาหมูตัวในแต่ละอาทิตย์นะคะ

เรื่องเล่าของพิชชามีท

กว่า 30 ปีแล้วที่พิชชามีท กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเนื้อหมูทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมูสด หมูแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหมู ซึ่งพิชชามีทได้จัดจำหน่ายเนื้อหมูในราคาที่เป็นกันเอง เพราะมีเนื้อหมูราคาปลีก และเนื้อหมูราคาส่ง ทำให้พิชชามีทได้รับความไว้วางใจจากร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน และบริษัท food chains ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลที่เลือกพิชชามีทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบหลัก

โดยทางพิชชามีทมีการจัดจำหน่ายเนื้อหมูด้วยราคาที่เป็นกันเอง ทำให้มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อหมูอย่างไม่ขาดสาย และนอกจากเรื่องราคาหมูที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้ว เนื้อหมูสดรวมไปถึงหมูประเภทต่างๆ ของเรายังได้รับมาตรฐานมาตรฐาน GMP & HACCP ในทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่า เนื้อหมูสด และหมูแปรรูปต่างๆ ที่ได้จากพิชชามีทไปนั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สะอาด แถมยังสามารถเก็บไว้ทานได้ยาวนานถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

พิชชามีทคัดหมูจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานสูง ทำให้หมูของเราปลอดสารเร่งเนื้อแดง คุณภาพเนื้อหมูสดจึงโดดเด่น เก็บได้นานและและยังมีการตัดแต่งตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

และมีอีกหนึ่งที่ทางพิชชามีทไม่เคยบอกห้ามคือ การใช้งานเนื้อหมูสดของลูกค้าร้านอาหารและโรงงานนั้นมีความแตกต่างและหลากหลายตามการใช้งาน พิชชามีทจึงมีทีมงานดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน โดยทีมงานจะติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเพื่อความรวดเร็วในการพูดคุยและส่งเนื้อหมูถึงมือท่าน

การจำหน่ายเนื้อหมูสด และหมูแปรรูปประเภทต่างๆ ตลอดจนทุกส่วนของหมูนั้น อย่างที่กล่าวไปว่าเราจำหน่ายทั้งราคาปลีก และราคาส่ง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบแพ็ค และแบบชั่งกิโลขาย ซึ่งลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อหมูของเราได้ทั้งหน้าร้าน และสั่งออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ราคาเนื้อหมูของพิชชามีทนั้นบอกได้เลยว่า เป็นราคาเนื้อหมูที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ และส่วนใหญ่แล้วพิชชามีทมีการจัดโปรโมชั่นในทุกๆ เดือนอยู่แล้ว เช่นโปรฯ หมูกิโลละ 99 บาท ก็จะมี สันใน 2 เส้น ยกเส้น กิโลละ 99 บาท หมูหั่น กิโลละ 99 บาท เป็นต้น โดยการจัดโปรฯ จะมีการหมุนเวียนกันไปโดยมีการนำหมูแต่ละประเภทมาแบ่งขายเป็นกิโลๆ

ซึ่ง พิชชามีท กรุ๊ป ได้เปิดศูนย์ค้าส่งเนื้อหมูสดทั้งหมด 8 สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ สาขานวลจันทร์ สาขาตลาดไท สาขาสรงประภา สาขาบางพลี สาขาบางใหญ่ สาขาปากน้ำ สาขาพระประแดง และสาขาสุวินทวงศ์ 24 ซึ่งสาขาตลาดไทจะเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากไม่น้อยกว่าสาขาอื่นเลย นอกจากนี้ มีบริการจัดส่งด้วยรถห้องเย็นและรถจักรยานยนต์ทั่วกรุงเทพและเขตปริมณฑลทุกวัน พร้อมทั้งมีการรายงานในเรื่องของราคาเนื้อหมูอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการสั่งซื้อเนื้อหมูสดและเนื้อหมูแปรรูปต่างๆ ในแต่ละครั้งอีกด้วย

และอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จของพิชชามีท คือ พิชชามีทจัดส่งสินค้าทุกวัน ซึ่งเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าได้แล้ว ทางเราจะรีบจัดส่งของให้ลูกค้าวันต่อวัน จึงทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า ไม่ต้องรอนาน ก็ได้ทานหมูที่อร่อยและมีคุณภาพ

นอกจากนี้ พิชชามีทยังสามารถให้คำแนะนำ ไขข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหมู ทั้งยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับหมูให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย เรียกได้ว่า ถ้าอยากรู้เรื่องหมู ต้องถามพิชชามีท เพราะเรื่องหมูหมู เรารู้จริง