เนื้อหมูสไลด์ / แพ็คถุง 1 กก. ปริมาณชิ้นโดยประมาณ
** หมูสไลด์ ความหนา 1.8 มิล
หมูสามชั้นลอกแผ่นสไลด์ (1.8 มิล) ได้ 91-96 ชิ้น
สันคอหมูสไลด์ (1.8 มิล) ได้ 38-44 ชิ้น
สันนอกหมูสไลด์ (1.8 มิล) ได้ 40-46 ชิ้น
** หมูสไลด์ ความหนา 2 มิล
หมูสามชั้นลอกแผ่นสไลด์ (2 มิล) ได้ 82-90 ชิ้น
หมูสามชั้นลอกสไลด์ (2 มิล) ได้ 39-42 ชิ้น
หมูสามชั้นลอกม้วนสไลด์ (2 มิล) ได้ 38-42 ชิ้น
หมูสามชั้นติดหนังสไลด์ (2 มิล) ได้ 80-88 ชิ้น
สันคอหมูสไลด์ (2 มิล) ได้ 35-40 ชิ้น
สันในหมูสไลด์ (2 มิล) ได้ 115-120 ชิ้น
สันคอหมูสไลด์ (2.5 มิล) ได้ 29-33 ชิ้น
สันนอกหมูสไลด์ (2.5 มิล) ได้ 23-26 ชิ้น
** หมูสไลด์ ความหนา 3 มิล
หมูสามชั้นติดหนังสไลด์ (3 มิล) ได้ 42-44 ชิ้น
สันคอหมูสไลด์ (3 มิล) ได้ 19-21 ชิ้น

Showing 1–12 of 13 results

แสดงผล 9 24 36