เนื้อหมูสไลด์ / ปริมาณจำนวนชิ้นต่อ 1 กก.

** หมูสไลด์ ความหนา 2 มิล

สันคอหมูสไลด์ 2 มิล 55-60 ชิ้น

หมูสามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) 2 มิล 87-113 ชิ้น

หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) 2 มิล 100-115 ชิ้น

หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (ม้วน) 2 มิล 42-47 ชิ้น

 

** หมูสไลด์ ความหนา 2.5 มิล

สันนอกหมูสไลด์ 2.5 มิล 65-70 ชิ้น

สันคอหมูสไลด์ 2.5 มิล 36-45 ชิ้น

 

** หมูสไลด์ ความหนา 1.8 มิล

สันคอหมูสไลด์ 1.8 มิล 65-80 ชิ้น

สันนอกหมูสไลด์ 1.8 มิล 74-78 ชิ้น

หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) 1.8 มิล 118-140 ชิ้น

 

** สันคอหมูสไลด์ หนา 1.8 มิล

เรียง 4 ชิ้นต่อชั้นพลาสติก

ได้16ชั้น + เพิ่ม 1-2 ชิ้น = 65-66 ชิ้น

Showing 1–12 of 15 results

แสดงหมวดหมู่สินค้า
แสดงผล 9 24 36