บทความ

เครื่องในหมู ในหมู 1 ตัว

เครื่องในหมู ในหมู 1 ตัวมีอะไรบ้าง?

ลิ้น 1 อัน
หัวใจ 1 ลูก
ตับ 1 ลูก
ขั้วตับ 1 อัน
เซี้ยงจี้ 2 ลูก เซี้ยงจี้คือไตหมู
ไส้อ่อน 1 พวง
ไส้ใหญ่ 1 พวง
ไส้ขม 1 พวง
กระเพาะ 1 ลูก
ม้าม 1 เส้น
ปอด 1 ลูก
ไส้ตัน 1 เส้น ไส้ตันคือมดลูก และมีเฉพาะในตัวเมียนะจ๊ะ