5 ผลไม้ที่ไม่ควรทานช่วงเป็นไข้

5 ผลไม้ที่ไม่ควรทานช่วงเป็นไข้

ผลไม้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโชนย์ต่อร่างกายแต่ก็มีผลไม้บางชนิดที่ห้ามทานในช่วงเวลาที่เราไม่สบายเป็นไข้หรือเป็นหวัด

อ่านเพิ่มเติม..