ราคาเนื้อหมู ปี 2564

ราคาเนื้อหมู ปลายปี 64

ปี 2564 นี้ ราคาเนื้อหมูมีขึ้น – ลง อยู่ตลอดเวลา แต่ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 64 นี้ ได้มีการปรับราคาเนื้อหมูสูงขึ้น ทำให้ราคาเนื้อหมูแพงที่สุดในรอบ 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม..